INSCHRIJVEN

Inschrijven doet u via het inschrijvingsformulier

Betalen kan enkel gebeuren via overschrijving op volgend rekeningnummer:

BE83 2930 0909 4615

Nieuw lid:

1ste hond: 80€

2de hond: 10€

Hernieuwing lidgeld:

1ste hond: 40€

2de hond 10€

Onze Partners

© 2021 by VZW Hoop.